Reanimatie + AED  

  • Maximaal 10 cursisten
  • Examen Certificering  

  Je leert tijdens deze cursus om een slachtoffer veilig te benaderen en in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen zoals bij Bewusteloosheid vaststellen en 1-1-2 alarmeren. Verplaatsen in de stabiele zijligging (indien noodzakelijk).Ademhalingstilstand vaststellen en 1-1-2 alarmeren. Hartcirculatie problemen constateren.

  Reanimatie Volwassenen/kinderen en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)

  Eerste Hulpverlener Basic Life Support 

  • Eerste Hulpverlener Volwassenen 
  • Vooropleiding is niet nodig 
  • Tweedaagse cursus 16 uur
  • Werkboek, examens, Certificering en pasje

  Eerste Hulpverlener cursus is een uitbreiding van de Basic Life Support cursus voor inhoud en eindtermen, inclusief reanimatie en AED-gebruik. Na afloop van deze cursus kun je de levensreddende handelingen toepassen en een volwassen veilig benaderen, in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer, zeer zware bloedingen stelpen, veilig stabiliseren, reanimeren (volwassen, kind / zuigeling, drenkeling), verstikking verhelpen, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen. Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.                                       

  Kies de cursist voor werkervaring /stage van 16 uur dan is deze opleiding of cursus gratis                              Je  leert  om de taken binnen de eerste hulp te kunnen uitvoeren.             

  Na stage van 16 uur  kan en heb je doorzetting vermogen en wil veel leren kan doorgroeien met een betaalde bijbaan Alle taken zijn niet zelfstandig maar assisterend 

  • kernwaarde hoe ga met elkaar om en Huiselijk reglement 
  • Hygiëne protocol
  • Assisterend handelen van de eerste hulp 

  Kerntaak  Meehelpen met: alle werkzaamheden rondom eerste hulp ,of preventie werkzaamheden 

  • Schoonhouden van eerste hulp ruimte/behandelruimte /werkplek na aankomst en voor vertrek
  • Opruimen en controleren van de EHBO materialen 
  • Mee helpen van het Schrijven van een ongevallenformulier 
  • Uitleg Privacywetgeving (avg in de hulpverlening)

  kosten zonder Stage zijn de kosten  350 euro PP

  Volwassenenonderwijs .Maatschappelijke organisatie, U.W.V. leerwerkplekken

  beroepsonderwijs MBO/HBO