vakdocent tijdens, tussen of na schooltijd, 

vakdocent geeft al jaren gastlessen op scholen 

  • Veiligheidstrainingen lessen. 
  • Brand Veiligheid in huis en school
  • Cursus kleine blusmiddelen 
  • Cursus  Reanimatie ,AED
  • Cursus Eerste Hulp
  • Cursus BHV