In het kader van de burgerhulpverlening en snelle assistentie bij levensbedreigend handelen gaan we hierbij en daarmee uit van het kunnen bevestigen van een AED en het correct kunnen uitvoeren van de reanimatieprotocol volwassenen en het veilig kunnen stoppen van een catastrofale bloeding inclusief de alarmering van de professionals.

Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand en na succesvolle afronding kunt u erkend worden door hartslagnu van de burgerhulpverlening ‘hartveilige’ regio.

Leerdoelen en onderwerpen

‘Kort maar krachtig’ (dus ideaal voor een burgerhulpverlener in combinatie met de aanmelding bij ‘Hartslag.Nu’) om een ​​veilig veilig te benaderen en in veiligheid te brengen, de toestand te bereiken, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen zoals bij:

  • Het verhelpen van een zeer ernstige bloeding (tourniquet / traumazwachtel)
  • Bewusteloosheid beïnvloed en 1-1-2 alarmeren
  • Verplaatsen in de effectieve zijligging (indien noodzakelijk)
  • Ademhalingsstilstand gemaakt en 1-1-2 alarmeren
  • Hartcirculatie problemen constateren: Reanimatie Volwassenen en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)
  • Elke groep telt minimaal 6 personen  Tijdsduur 2,5 tot 3 uur 

Les locatie Alle lessen vinden plaats in  bij u In-Company of ander locatie                                                                Heeft u cursus goed voldaan krijg u een Erkend certificaat NRR