Driedaagse cursus  (24 uur ) Evenementen hulpverlener cat 2

❖ Aanleggen aluminium spalk in de
aangetroffen stand
❖ Afname (integraal)helm door middel
van de PORLES en Roger-methode
❖ Trauma jaw thrust
❖ Assisteren adrenaline auto-injector
❖ Tellen van de ademfrequentie
❖ Meting van zuurstofsaturatie
❖ Meting van hartfrequentie
❖ Meting van bloeddruk (automatisch)
❖ Meting en interpretatie van
lichaamstemperatuur
❖ Paediatric Basic Life Support (PBLS)
❖ Overdracht d.m.v. AMPLE en SBAR

  • Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van alle handelingen uit de VEZN opgenomen in
    het opleidingspakket, onderverdeeld per categorie.
  • de lessen worden gegeven IN OVERLEG