Reanimatie + AED cursus per groep 6 personen

€ 235,00

per groep van 6 cursisten 

Leerdoelen en onderwerpen

Je leert tijdens deze cursus 'kort maar krachtig'

om een slachtoffer veilig te benaderen en in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen zoals bij :

  • Bewusteloosheid vaststellen en 1-1-2 alarmeren
  • Verplaatsen in de stabiele zijligging (indien noodzakelijk)
  • Ademhalingstilstand vaststellen en 1-1-2 alarmeren
  • Hartcirculatie problemen constateren : Reanimatie Volwassenen en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)